Kolera Hastalığı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kolera Hastalığı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Kuşadası escort Kolera, Vibrio kolera bakterileri, genellikle kirli su ve kötü kişisel hijyen bulunan alanlarda, içecekleri ve yiyecekleri kirlettiğinde ortaya çıkar. Tipik olarak hafif sulu bir ishal olarak başlar, ancak ciddi vakalar kana ve hatta ölüme neden olabilir.

Kolera, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olmasa da, temel hijyen ve sanitasyon kurallarına uyarak kolayca önlenebilen çok ciddi bir hastalıktır.

Bu blog yazısı, Kolera'nın ne olduğuna, nasıl bulaştığına ve onunla ilişkili semptomlara kısa bir genel bakış sağlayacaktır. Kolera, kontamine su ve yiyeceklerin tüketiminden kaynaklanan bakteriyel bir enfeksiyondur. Kirlenmiş su tüketerek bulaşabilse de, çoğu durumda bir kişi Vibrio cholerae bakterisi ile kirlenmiş yiyecekleri tükettiğinde ortaya çıkar.

Vibrio cholerae, normal insan bağırsak florasının bir parçasıdır ve hem tuzlu suda hem de acı suda yaşar. Bununla birlikte, Vibrio bakterileri, bakterilerin kanalizasyon ve diğer organik maddelerle beslenmesi için koşullar uygun olduğunda çiçek açabilir.

Vibrio cholerae, düşük sıcaklıklarda ve yüksek asit seviyelerinde su kaynaklarında hayatta kalabilen ve kolera gelişmesi için evi olan escort bayan mükemmel koşulları yaratan gram negatif bir bakteridir. Vibrio cholerae genellikle kanalizasyon arıtma tesislerinden geçerken hayatta kalır, ancak her zaman değil.

Suda ve yiyeceklerde hayatta kalabilmesine rağmen, asıl büyümesi tuzlu okyanus suyuna sahip kıyı bölgeleri gibi tuzlu su ortamlarında gerçekleşir. Vücuda kontamine yiyecek veya içecekler yoluyla girdiğinde,

Vibrio bakterileri gastrointestinal sistem içinde çoğalır. Kolera, Bengal Körfezi bölgesi ve Güney Amerika'da ekvator yakınındaki bölgeler gibi daha yüksek Vibrio cholerae konsantrasyonunun olduğu bölgelerde ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir.

Kolera, "Vibrio cholerae" bakterisinin neden olduğu bir enfeksiyondur. Bir enfeksiyonun oluşması için kişinin bakteri içeren yiyecek veya su tüketmesi gerekir. Enfeksiyonlar, kontamine su açık yaralara girdiğinde de ortaya çıkabilir.